Lesrooster & bijdrage

LESROOSTER

Elke do avond 19.30-21.00 uur Yoga 
Locatie Rieshoek in Noordlaren

Je kunt instappen wanneer je wilt! 

 

 

BIJDRAGE 

 

7 lessen van do 9 maart t/m 20 april 2023 = 77 euro
5 rittenkaart = 67,50 euro

Losse les = 15 euro 

Proefles = 10 euro

 

  

Betaling graag voordat de lessen starten op Rabo NL58RABO0154360155 tnv Soulspirit. Lukt je dit niet dan gewoon even met mij overleggen over een andere mogelijkheid. 

 

Praktische tips
geen volle maag

draag loszittende kleding
flesje water

 

Aansprakelijkheid:

  • Deelname aan de activiteiten van Soulspirit geschiedt geheel op eigen risico. Respecteer je grenzen en forceer niets. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk.
  • Raadpleeg bij gezondheidsklachten altijd een arts
  • Overleg in geval van gezondheidsklachten met de arts of deelname aan betreffende activiteit raadzaam is.
  • Stel de docent voor aanvang van de les op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bv. hoge bloeddruk, menstruatie, spier- of gewrichtsklachten etc.). Mogelijk kan de docent individuele aanwijzingen geven, die van belang zijn.
  • Onderbreek bij klachten een activiteit (pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid etc.) en stel de docent hiervan direct in kennis.
  • Volg de aanwijzing van de docent op en vraag wanneer iets niet duidelijk is.
  • Soulspirit is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de cursist, noch voor enig lichamelijk letsel dat voor, tijdens of na een les is ontstaan.
  • Soulspirit geeft geen geld terug na gemiste lessen. De gemiste lessen kun je inhalen in dezelfde serie. Dit mag zowel bij de Kundalini als de Yin Yoga. Het hoeft dus niet in je eigen vaste les. Daarnaast geeft soulspirit ook geen geld terug als de lessen van live naar online gedaan moeten worden! Je krijgt dan wel extra lessen online om mee te doen!